Linda Tóth-Kostiková

lindatothkostikova resize new Co pro mě znamená pracovat pod značkou Libor Šula The Salon?
Slovy to nedokážu popsat…
Čím bych byla, kdybych nebyla kadeřnicí?
Přemýšlet o tom, “čím bych byla kdyby” nemusím, protože mám to štěstí, že dělám přesně to, co mám ze srdce ráda.

soon-stamp
libor sula small

Jak Lindu vidí Libor?

„Linda... Slovy to nedokážu, ale vím jak vypadá můj profesní vzor! Také vím, že přátelství není jen klišé.”

Junior Talent